مقالات

دستورالعمل اجرایی استعدادسنجی

استعدادسنجی فرآیندی است که شخص را با استعدادها، علایق و ظرفیت های خود آشنا می نماید و متناسب ترین مشاغل برای او را معرفی...

بکوجا چیست؟

به نام خدا بکوجا که خلاصه عبارت "بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی" می باشد، با هدف معرفی مشاغل مولد و تاثیرگذار در اقتصاد ...