شیوه نامه انتخاب و فعالیت نماینده بکوجا در روستا- مهر 1401

بسمه تعالی

شیوه نامه انتخاب و فعالیت نماینده
 بسیج کارآفرینی و جهاد اقتصادی (بکوجا
) در روستا

شرح وظایف عمومی نمایندگان بکوجا در استان،شهرستان،بخش،دهستان و روستا

شرح وظایف اختصاصی نمایندگان بکوجا در روستا

شیوه نامه فعالیت نماینده بکوجا در روستا

مشخصات عمومی نماینده روستا

مشخصات اختصاصی نماینده روستا

انجام آزمون های استعدادسنجی بکوجا توسط نمایندگان روستا

وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در روستا

وظایف اختصتصی نماینده بکوجا در روستا

وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در روستا

وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در روستا

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در روستا

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در روستا

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در روستا

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در روستا

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در  روستا

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در  روستا

شرح وظایف اختصاصی نماینده بکوجا در روستا

خلاصه برنامه جلسه قدردانی از نماینده بکوجا در روستا

برنامه پیشنهادی نمایندگان بکوجا در روستاها

گزارش هفتگی نماینده بکوجا در روستا

گزارش جلسات نماینده بکوجا در روستا(گزارش زراعت)

گزارش هفتگی نماینده بکوجا(گزارش دام سبک)

شرح وظایف عمومی نمایندگان بکوجا در دهستان

گزارش نماینده بکوجا در بخش

گزارش نماینده بکوجا در شهرستان

گزارش نماینده بکوجا در استاندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *